[Võ Lâm] Event Tuần 31/03 – 07/04

1. Tích lũy trả lễ

Thời gian:  9h ngày 31/3 – 9h ngày 2/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 16

Nội dung:Trong thời gian event tích lũy nạp thẻ số lượng khác nhau có thể mở mức tiêu phí siêu giá trị, đầy bất ngờ.

Lần lượt nạp thẻ:

  • 500NB có thể mở mức tiêu phí :650
  • 3000NB có thể mở mức tiêu phí 3900
  • 5000NB có thể mớ mức tiêu phí 6500 ( có thể mở cả 3 mức)

​Sau khi mua các tiêu phí đều nhận được trả lễ liên tục trong vòng 7 ngày gồm có bảo thạch cấp 7 và NB

2. Tiêu phí tặng tọa kỵ

Thời gian:  9h ngày 31/3 – 9h ngày 7/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 16

Nội dung:Đệ nhất Danh Vọng đường liên server tặng tọa kỵ Gấu Trúc mới

3. Đệ nhất Danh vọng đường

Thời gian:  9h ngày 31/3 -9h ngày 7/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 16

Nội dung: Đệ nhất Danh Vọng dường đơn server  tặng trang bị 135 bất kỳ( không bao gồm hạng liên

Thời gian eventSố lượng Tên vật phẩm
9h ngày 31/3 -9h ngày 7/41Trang bị 135 bất kì 

4. Nạp thẻ tặng Bảo Thạch

Thời gian: 0h ngày 5/4 – 0h ngày 6/4

Đối tượng: Người chơi server 1- 16

Nội dung: Tích lũy nạp thẻ 200NB tặng 1 viên ngọc lực đạo cấp 5

5. Nạp thẻ tặng bổ dược

Thời gian:  0h ngày 6/4 – 0h ngày 7/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 16

Nội dung: Tích lũy nạp thẻ 1000NB tặng 1 viên Kim Phong ngọc lộ hoàn(220000 điểm linh tu,1440 điểm nguyên khí)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *