UNIT 7: PLACE TO GO – Family and friends 3 – second editionTiếng Anh cho trẻ em tiểu học. Cung cấp các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ, ngữ âm và giáo dục trẻ. Đầy đủ 4 kỹ năng NGHE NÓI ĐỌC VIẾT dành cho các bé từ lớp 4, lớp 5.
Các cháu nhỏ từ 10 tuổi việc viết quan trong thứ nhì, việc nghe nói và làm theo phản xạ là hiệu quả nhất. Các phụ huynh nên dành thời gian với con hiệu quả đến từ cả hai.
Giáo trình Family and friends bản quyền của trường đại học Oxford, 1 trường danh tiếng nhất thế giới đã biên soạn cho học sinh mầm non và tiều học, hình anh đẹp, âm thanh chuẩn.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Giáo Dục: https://game3.vn/category/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *