Úc sẽ xem xét dự luật hạn chế sử dụng tiền mặt vào tháng 11Theo dự luật hạn chế sử dụng tiền mặt, người dân Úc phải sử dụng các giao dịch điện tử hoặc séc đối với các khoản thanh toán trên 10.000 đô…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://game3.vn/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *