TQ chính thức đưa Giàn Khoan 982 đến Bãi Tư Chính bắt đầu khoan dầu sau 03 lần khảo sátBãi Tư Chính: Sau 03 lần khảo sát, TQ chính thức đưa Giàn Khoan 982 đến bắt đầu khoan dầu #tintuchangngaytv24 #tintucdachieu #ktv.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *