Toán nâng cao lớp 3 – TOÁN TRỒNG CÂY – Tuần 9, bài 2 – Trồng cây mà chẳng phải cây là sao?Bài 2. Dãy số chẵn từ 8 đến 98 có bao nhiêu số? Số thứ 9 trong dãy số đó là số nào? – Mỗi tuần mình sẽ chia sẻ 3 video các bài toán nâng cao, phát…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://game3.vn/category/nong-nghiep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *