Toán lớp 5 – Kỹ thuật tính nhanh giá trị phần trăm của 1 sốTìm hiểu cách tính nhanh giá trị phần trăm của 1 số. Chuyển đổi từ việc thực hiện phép tính nhân, chia sang phép tính cộng và trừ.

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/cong-nghe/

20 thoughts on “Toán lớp 5 – Kỹ thuật tính nhanh giá trị phần trăm của 1 số

  1. Nhân hai số với nhau rồi chia cho 100 dễ hơn bạn ơi 15×120=1800:100=18 hoặc 120:100=1.2×15=18 tức là 15% của 120 là 18, tính như bạn rườm rà quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *