THUỐC TRỊ BỆNH CÂY TRỒNG, AFICO NICOTEX (Thán thư, héo cây con, sỉ sắt, thối cổ rễ,……)Thuốc Afico 70wp phòng trừ bệnh phổ rộng, dạng bột thấm nước, có độ phủ tốt và có độ bám dính cao trên bề mặt lá khi phun, còn cung cấp vi lượng…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://game3.vn/category/nong-nghiep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *