Thử nghiệm trồng lúa hữu cơ và cái kết: Mùa vàng nhưng không bội thuGiống lúa bao thai hồng được trồng với diện tích hơn 1000m2 tại Bắc Giang thử nghiệm trồng theo phương pháp hữu cơ (Không diệt cỏ, không phân bón hóa…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://game3.vn/category/nong-nghiep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *