Thời tiết nông vụ 14/10/2019: Chăm sóc và phòng bệnh cho lươn nuôi | VTC14VTC14 | Để phòng bệnh cho lươn, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như chọn giống khoẻ mạnh, tắm muối trước khi thả giống, bà con cần…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *