Thị tẩm 8 Nữ tướng game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký (Bản PC)Thị tẩm 8 Nữ tướng game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký (Bản PC)

0:16 – Tôn Thượng Hương
0:30 – Tôn Thượng Hương (Hoa Nở Trăng Tròn)
0:42 – Ngu Cơ
0:57 – Ngu Cơ (Hoa Nở Trăng Tròn)
1:11 – Quách Tương
1:25 – Quách Tương (Hoa Nở Trăng Tròn)
1:38 – Vương Dị
1:51 – Vương Dị (Hoa Nở Trăng Tròn)
2:04 – Trương Xuân Hoa
2:19 – Mã Vân Lục
2:33 – Trương Tinh Thái
2:45 – Chúc Dung

2:58 – Tổng hợp toàn bộ 23 Mỹ nhân.
5:09 – Bonus hàng HOT :v

Tổng hợp – Hướng dẫn game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký

Hướng dẫn tải game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký

Thị tẩm 23 Mỹ nhân game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký

Thị tẩm Mỹ nhân VIP & Sự kiện game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký

Website game: LGCT.net
Fanpage: Facebook.com/LDK2019
Group: Facebook.com/groups/LGCT.net
#Wistalliam #LãoGiaCátTường

=============================================
► Các bạn Subscribe ở đây nhé:
► Email: wistalliam@gmail.com
=============================================

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/giao-duc/

8 thoughts on “Thị tẩm 8 Nữ tướng game Lão Gia Cát Tường – Lộc Đỉnh Ký (Bản PC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *