[The Crystallized] Câu đố "khó" nhất thế giới??? (Clickbait xD)*Video chỉ mang tính chất câu view :D*

Đề bài: Cho thêm bất cứ kí hiệu toán học nào, miễn là không được thêm số:

1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6
10 10 10 = 6

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/giai-tri/

35 thoughts on “[The Crystallized] Câu đố "khó" nhất thế giới??? (Clickbait xD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *