Thánh lễ (26-10-2019 Tại nhà thờ chính tòa St. Gallen)Thánh lễ (26-10-2019 Tại nhà thờ chính tòa St. Gallen) hiệp thông trong tháng 10, tháng truyền giáo theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoáng Phanxicô. Và kỷ Niện.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Địa Điểm: https://game3.vn/category/dia-diem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *