Sư Toàn chưa dỡ công trình trái phép ở Tam ĐảoVTC Now | Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, đến nay, sư Thích Thanh Toàn vẫn chưa thực hiện tháo dỡ các lán trại xây dựng trái phép ở Vườn quốc gia Tam Đảo.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xây Dựng: https://game3.vn/category/xay-dung/

2 thoughts on “Sư Toàn chưa dỡ công trình trái phép ở Tam Đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *