Song chắn rác cho hệ thống xử lý nước cấp lấy nguồn từ nước mặt như sông hồTrong dây chuyền sản xuất nước cấp sinh hoạt từ nước mặt. Mương dẫn nước cần lắp đặt song chắn rác với nhiệm vụ loại bỏ rác thải ra khỏi…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://game3.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *