Rút Chân Vịt Ghe Cháy Khó Khăn Hơn Nhiều Thứ (p1)_Từ SiêuRút Chân Vịt Ghe Cháy Khó Khăn Hơn Nhiều Thứ (p1), vi diều kiện khó khăn khi không có chỗ cột dây… thích clip này cho mình 1
like nhé
Pulling out the Prop Boat is more difficult than Many Things (p1), because of difficult conditions when there is no place to tie the cord … like this clip for yourself 1
like it
link liên hệ:
Những nghành nghề hậu cần liên quan đến đánh bắt thủy sản
ở KIÊN GIANG.
CÁC BẠN HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH NHÉ!!! XIN CẢM ƠN
#tusieu #ghechay #rutchanvit

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

5 thoughts on “Rút Chân Vịt Ghe Cháy Khó Khăn Hơn Nhiều Thứ (p1)_Từ Siêu

  1. Hello my brother will be glad when you get all the metal out of this fire boat I get sad every time I see it.and remember my friend be good and good thing will happen for you ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *