PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC AO LẮNG CÓ ĐỘ MẶN THẤP VÀ TRƯỚC KHI THẢ NUÔI

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://game3.vn/category/xu-ly-chat-thai/

4 thoughts on “PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC AO LẮNG CÓ ĐỘ MẶN THẤP VÀ TRƯỚC KHI THẢ NUÔI

  1. Hôm trước có hỏi anh về cách nâng pH hồ tròn vì sáng đánh caco3 chiều xả ra, a nói clip sau a sẽ nói mà e xem mấy clip rồi mà không nghe a nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *