Ông Duterte nêu phán quyết Biển Đông ngay ở Bắc Kinh, ông Tập bác bỏ

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *