NHỔ NẤM MỐI ĐƯỢC CHỤC KÍ,BẮT ĐƯỢC HƠN 5KG RẮN HÔM NAY NO SAYMối đất làm ổ to như trái dừa khô, hình dáng từng hốc đất, ổ mối đất màu trắng hoặc hơi ngả vàng. nấm mối xuất hiện vào đàu mùa mưa, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Thường nấm mối xuất hiện ở nơi đất cao vì mối không thể làm ổ ở nơi đất quá ẩm ướt. Nấm mối màu trắng, gốc hơi ngả vàng. Muốn biết chắc chắn đó có phải nấm mối hay không thì chỉ cần đào khoảng đất nhỏ xung quanh, nếu thấy có mối đất sinh sống thì chắc chắn đó là nấm mối.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

6 thoughts on “NHỔ NẤM MỐI ĐƯỢC CHỤC KÍ,BẮT ĐƯỢC HƠN 5KG RẮN HÔM NAY NO SAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *