Nhà Thờ Đá Duy Nhất Tại Quần Thể Nhà Thờ Chính Tòa GP Phát DiệmNhà thờ Kính Trái Tim Đức Mẹ Maria là nhà thờ đá duy nhất tại quần thể nhà thờ chính tòa giáo Phận Phát Diệm dưới sự cai quản của TÂN TỔNG GIÁM…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Địa Điểm: https://game3.vn/category/dia-diem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *