Nghẹn lòng hơn 1,2 triệu hộ dân tộc chưa có điện | VTC16VTC16 | Tại các thôn bản khó khăn, nơi vùng sâu vùng xa nhiều gia đình dân tộc thiểu số trong diện hộ nghèo chưa có điện, họ phải sống trong bóng tối….

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Địa Điểm: https://game3.vn/category/dia-diem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *