Luyện tập (trang 28) – Toán lớp 4. Toán tiểu họcHướng dẫn học bài Luyện tập (trang 28) – Toán lớp 4. Toán tiểu học

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/giao-duc/

29 thoughts on “Luyện tập (trang 28) – Toán lớp 4. Toán tiểu học

 1. a) Tổng hai số đó là: 9 x 2 = 18
  Số kia là: 18 -12 = 6
  Đáp số: 6
  b) Tổng hai số đó là:
  28 x 2 = 56
  Số kia là:
  56 – 30 = 26
  Đáp số: 26
  Hướng dẫn làm bài cụ thể xem video tiếp theo có bài 5 riêng đó, xem hết video này sẽ thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *