LẬP HÀM TRA BẢNG 2 3 CHIỀU BẰNG VBA TRÊN FILE EXCELLập hàm mới trong Excel bằng VBA – Hàm tra bảng 2, 3 chiều.
Link video Hàm Vlookup và Hlookup:
File excel:

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “LẬP HÀM TRA BẢNG 2 3 CHIỀU BẰNG VBA TRÊN FILE EXCEL

 1. ublic Function Don_gia(culi As Double) As Double
  ' tính don giá cuoc Van chuyen Bê tông
  bang_gia = Sheets("gia_cuoc").Range("E56:E65")
  If culi <= 2 Then
  Don_gia = Application.Index(bang_gia, 1)
  Exit Function
  ElseIf culi <= 5 Then
  Don_gia = Application.Index(bang_gia, 2)
  Exit Function
  ElseIf culi >= 41 Then
  Don_gia = Application.Index(bang_gia, 10)
  Exit Function
  Else: Don_gia = Application.Index(bang_gia, Application.RoundUp(culi / 5, 0))
  End If
  End Function
  ——————————————-
  Nhờ thầy check hộ em code này đúng chưa ak?
  Nội dung; Viết hàm tính đơn giá cước vận chuyển, biến là cự li chạy.

  Thầy gửi trả lời vào mail này giúp em ak khoakv.vp@gmail…. thanks thầy nhiều ak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *