Không lắp hộp đen định vị xe sẽ bị thu hồi phù hiêu xe hợp đồng-xe tảiHỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẠN HỮU ĐƯỜNG XA – 0984044944 ( giới thiệu Xử phạt Chủ xe-Hợp Tác Xã-DN Vận Tải không có …

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://game3.vn/category/hanh-chinh-va-dich-vu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *