Huyện làm ngơ công trình trên đèo Mã Pì Lèng?VTC Now | Có hay không chuyện tỉnh Hà Giang đã yêu cầu phá dỡ công trình trái phép trên đèo Mã Pì Lèng nhưng chính quyền huyện Mèo Vạc không chấp hành?

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xây Dựng: https://game3.vn/category/xay-dung/

27 thoughts on “Huyện làm ngơ công trình trên đèo Mã Pì Lèng?

  1. Hà giang nóng từng ngày mỏ.đá hà giang quê em.ô tô thì ít xe ngựa thì nhèo giàu thì ít nghèo thì nhèo.mông chờ anh chị em từng ngày.Lên hà giang Lên hà giang mô đá đồng văn

  2. Nên phá bỏ không có giấy phép 1 cái poroma thì sẽ cũng có cái khác mọc lên dk sau này rồi hối tiếc giờ hối tiếc để sau này ko hối hận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *