Huong dan trinh bay van ban hanh chinhHuong dan trinh bay van ban hanh chinh

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/cong-nghe/

17 thoughts on “Huong dan trinh bay van ban hanh chinh

 1. Chào bạn, tôi là giảng viên dạy chương trình văn thư – hành chính, tôi có các nhận xét về bài thực hành của bạn như sau:
  1. Ô số 01 (Quốc hiệu): Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mới đúng chứ không phải Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
  2. Ô số 03 (Số, ký hiệu văn bản): Chữ “Số:       /QĐ-ĐHQG” mới đúng thay vì “SỐ:     /QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH”.
  3. Ô số 04 (Địa danh, ngày tháng năm ban hành): Phải đặt canh giữa so với Quốc hiệu chứ không phải canh lề phải. Ngoài ra, Thành phố (phải viết đầy đủ) chứ không phải Tp.
  4. Ô số 5a (Tên loại văn bản): Dưới tên loại và trích yếu phải có đường kẻ từ 1/3 đến 2/3 so với trích yếu nội dung văn bản.
  5. Phần Căn cứ, bạn nên để theo thứ tự: Quyết định thành lập Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Quy chế tổ chức và hoạt động, văn bản chuyên môn (của Bộ Giáo dục và Đào tạo),…
  6. Sau chữ QUYẾT ĐỊNH phải có dấu “:”
  7. Các điều thụt vào 1,27 cm (01 tab) theo quy định.
  8. Kết thúc nội dung văn bản phải có dấu “./.”
  9. Ô số 9b (Nơi nhận): Không được giãn cách 6 pt như bạn làm đâu nhé.

  Bạn có thể đối chiếu những điều tôi nói ở Thông tư 01/2011/TT-BNV, Phụ lục 1.3 (Quyết định cá biệt, quy định gián tiếp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *