Hương Dẫn 6 nhiệm vụ lấy linh nguyên nhận nuôi pét #2A E xem cho 1 đăng ký kênh và chia sẽ thanks a e
Top 6 nhiệm vụ nhanh nhận nhận được Linh Nguyên để nhận nuôi pét không tốn xu
1. Nhiệm vụ tham quân.
2. Nhiệm vụ tứ tinh
3. Nhiệm vụ thu thập Tân Miễn Tây kỳ
4. Nhiệm vụ trồng cây, thiên thụ
5. Nhiệm vụ siêu độ.
6. Nhiệm vụ bào thương
A E có xu thì làm full 6 nhiệm vụ trên thì chỉ nữa buổi là có thú nuôi

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *