1. Đệ nhất danh vọng đường

Thời gian: 9h ngày 16/9 – 9h ngày 23/9

Đối tượng: Người chơi ở Server 1 – 12

Nội dung: Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi đứng đầu bảng xếp hạng Danh vọng đường sẽ nhận được Phần thưởng tọa kỵ hiếm. Phần thưởng sẽ phát khi event kết thúc

Phần thưởng

Thời gian sự kiện

Số lượng vật phẩm

Tên vật phẩm

9h ngày 16/9 – 9h ngày 23/9

1

Tọa kỵ Nộ diễm chiến mã

 

2. Nạp thẻ trả lễ

Thời gian: 9h ngày 16/9 – 9h ngày 23/9

Đối tượng: Người chơi ở Server 1 – 12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt 500, 1000, 2000, 5000 NB sẽ lần lượt nhận được NB trả lễ. Phần thưởng sẽ nhận được khi nạp thẻ đạt mức

Phần thưởng

Số lượng NB nạp

NB trả lễ

Chú ý

500NB

50NB

Nạp thẻ trả lễ, nạp 5000NB sẽ nhận được cả 4 Phần thưởng.

1000NB

70NB

2000NB

180NB

5000NB

500NB

 

3. Nạp thẻ tặng thần khí

Thời gian: 9h ngày 16/9 – 9h ngày 23/9

Đối tượng: Người chơi ở Server 1 – 12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ đạt 30.000NB sẽ nhận được 1 Lăng Diệu hạng liên phẩm chất Cam, phần thưởng sẽ gửi qua email khi nạp thẻ đạt mức

 

4. Tiêu phí tặng lễ bao

Thời gian: 9h ngày 16/9 – 9h ngày 23/9

 Đối tượng: Người chơi ở Server 1 – 12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi mỗi lần tiêu phí 1000NB nhận được 5 lễ bao hoan lạc, tiêu phí càng nhiều. Phần thưởng càng nhiều

Phần thưởng

Số lượng NB tiêu phí

Số lượng vật phẩm

Tên vật phẩm

1000NB

5

Lễ bao Hoan lạc

 

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn game3.vn. Xin cảm ơn!

Copyright © 2021 - 2023 | game3.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status