Danh Nhân Đường

1.           Tác dụng

–       Danh Nhân Đường là nơi duy nhất các chưởng môn có thể học các loại võ học khác nhau

–       Ngoài việc học võ học còn có thể luận đạo với các danh nhân để nhận được kinh nghiệm, danh nhân màu sắc khác nhau có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm khác nhau

 

 

2.           Quy Tắc :

–       Khi người chơi qua ải chính tuyến đánh bại một danh túc giang hồ thì có thể kết giao với danh nhân liên quan.

–       Khi danh vọng người chơi đạt đến mức độ nhất đinh, mới có thể kết giao danh nhân liên quan,danh nhân khác nhau cần các danh vọng khác nhau

–       Mỗi danh nhân có nhiều nhất 3 loại kĩ năng có thể truyền thụ, truyền thụ kĩ năng khác nhau cần đạt giá trị quan hệ nhất định với danh nhân này

–       Có thể tỉ thí rượu với danh nhân này để tăng giá trị quan hệ

–       Hàng ngày có 15 lần giao lưu có thể thông qua, mỗi lần giao lưu sẽ có thời gian đóng băng, có thể thông qua nguyên bảo mua số lần và hủy thời gian đóng băng.

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn game3.vn. Xin cảm ơn!

Copyright © 2021 - 2022 | game3.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status