D18E – 615 kéo tàu hàng SH4 (1.11.2019)

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Vận Tải: https://game3.vn/category/van-tai/

2 thoughts on “D18E – 615 kéo tàu hàng SH4 (1.11.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *