D18E-612 kéo hàng tránh SE3 ở ga Kim Liên (tp Đà Nẵng) 24/8/2018

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Vận Tải: https://game3.vn/category/van-tai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *