Cuộc sống mưu sinh mùa nước nổi – Life for in flooding season on Mekong deltaHàng năm cứ đến mùa nước nổi là lúc bà con ở các vùng nông thôn Miền tây(Đồng bằng sông cửu long) lại đi ra đồng bắt ốc, bắt cá, lươn để bán…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://game3.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *