CẦN THỦ BỎ ĐI BỊ CÁ DÌA LÔI CÂUA cần thủ đang câu cá rồi bỏ đi đâu cá ăn lôi xém mất cần câu,may nhờ có a đi đò nhanh chân giử lại giùm..kết quả đươc một chú cá dìa..

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

1 thought on “CẦN THỦ BỎ ĐI BỊ CÁ DÌA LÔI CÂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *