Cắm câu cá lóc ,khi nước lũ rút cá có nhiều ko.Catch Vietnamese fish .62LA .P7Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục đi cắm câu trên bờ ruộng khi nước lũ đang rút,dính toàn cá to ko . Anh em thấy ko dính cá ko lo gỡ mà lo quay …

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://game3.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *