CÁCH VIẾT CÁC NHÓM CHỮ CÁI – HÀNH TRANG VÀO LỚP 1CÁCH VIẾT CÁC NHÓM CHỮ CÁI – HÀNH TRANG VÀO LỚP 1
– Hướng dẫn dùng sách:
– Cách cầm bút, phấn:
– Giới thiệu các nét cơ bản:
– Cách viết các nhóm chữ:
– Cách viết 10 chữ ghép:
– Nét Cong Kín và Móc – P1:
– Nét cong kín và móc – P2:
– Nét thẳng và Khuyết:

Nguồn: https://game3.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://game3.vn/category/giao-duc/

2 thoughts on “CÁCH VIẾT CÁC NHÓM CHỮ CÁI – HÀNH TRANG VÀO LỚP 1

 1. – Hướng dẫn dùng sách: https://youtu.be/zCqWSKyYA6o

  – Cách cầm bút, phấn: https://youtu.be/A1s5zC4PnCc

  – Giới thiệu các nét cơ bản: https://youtu.be/E5Iv2wgpUqc

  – Cách viết các nhóm chữ: https://youtu.be/YhDOTUvMUm4

  – Cách viết 10 chữ ghép: https://youtu.be/APCS53JTnAU

  – Nét Cong Kín và Móc – P1: https://youtu.be/E4iiv4DB1Rw

  – Nét cong kín và móc – P2: https://youtu.be/UgsvxLOmDeo

  – Nét thẳng và Khuyết: https://bit.ly/2TWTvyK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *