Bưởi da xanh Lục Ngạn năm 2019.Cùng chia sẻ, góp ý cho vụ tới đạt hiệu quả hơn nào cả nhà ơi!!!!!Cả nhà ơi góp ý cho nhà nông với nhé! Bưởi da xanh 2019 này nhiều nhà sai quả, nhiều nhà lại mất trắng.Vụ tới phải xử lý cho cây ra hoa,đậu quả thật…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://game3.vn/category/khai-khoang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *