Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân Có ai muốn vợ, con mình làm việc 9 10 tiếng . ngày không?Sau một thời gian tham gia vào công tác quản lý Nhà nước từ 1997 , tôi đã dần hình thành một nhận thức Người lãnh đạo phải coi hạnh phúc của nhân…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://game3.vn/category/thong-tin-va-truyen-thong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *