Bắt Cua Đồng Mùa Nước Cạn | Sáng Sớm Đi Đổ Rọ Cua Cùng Ông CậuBắt Cua Đồng Mùa Nước Cạn | Sáng Sớm Đi Đổ Rọ Cua Cùng Ông Cậu
#ongxomvlog #batcuadong #batcuadongmuanuoccan #dorocua

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://game3.vn/category/xu-ly-chat-thai/

30 thoughts on “Bắt Cua Đồng Mùa Nước Cạn | Sáng Sớm Đi Đổ Rọ Cua Cùng Ông Cậu

  1. Đi bắt cua về nấu canh hay ram lên ăn cơm trắng thì ngon biết mấy. Cám ơn bạn chia sẽ nhé. Ủng hộ bạn đầy đủ nè. Mong ghé mình giao lưu nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *