Ảnh | Siết quy định để xóa bỏ sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe ở HuếQuy định đảm bảo diện tích đỗ xe phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và định hướng quy hoạch, góp phần từng bước xóa sử dụng lòng đường làm nơi…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Xây Dựng: https://game3.vn/category/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *