An Cư lạc Nghiệp: Nhượng lại Đất thuê 5 năm (Quang thịnh-LG) đất có trồng Bạch đàn #chothuedatÔng chú muốn cho thuê Khu đất trang trại (cho thuê 5 năm/1). Khu đất đẹp, có ao, có suối, đất màu mỡ. Đang trồng con bạch đàn. Đường oto, cách ngã…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://game3.vn/category/hanh-chinh-va-dich-vu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *