Xem xét kỷ luật Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn NinhVTC Now | Từ ngày 02 đến 04/7/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Giới Thiệu Tướng Liên Minh Huyền Thoại: https://game3.vn/category/lien-minh-huyen-thoai/gioi-thieu-tuong/

2 thoughts on “Xem xét kỷ luật Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *