Lộ Diện Tướng Mới: Qiyana – Nữ Hoàng Nguyên Tố – Empress of the Elements | Qiyana Champion TeaserThe people of Ixaocan celebrate her prowess. The world is next.
Thần dân Ixaocan tôn vinh sức mạnh của cô. Và tiếp theo sẽ là cả thế giới này.

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Giới Thiệu Tướng Liên Minh Huyền Thoại: https://game3.vn/category/lien-minh-huyen-thoai/gioi-thieu-tuong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *