6-9-2019 | Bình Luận Tiếng Việt | Chung Kết LPL Hè 2019 | FPX vs RNG game 3 | Caster Thu Dẩm* Email liên hệ : duahautv.esport@gmail.com
* Fangpage chính thức :
* Group chém gió – giao lưu :

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Giải Đấu Game Liên Minh Huyền Thoại: https://game3.vn/category/lien-minh-huyen-thoai/giai-dau-lmht/

2 thoughts on “6-9-2019 | Bình Luận Tiếng Việt | Chung Kết LPL Hè 2019 | FPX vs RNG game 3 | Caster Thu Dẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *