[Võ Lâm] Event Tuần 07/04 – 14/04

1. Nạp thẻ tặng thẻ giảm giá

Thời gian:  9h ngày 7/4 – 0h ngày 9/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 17

Nội dung:Mỗi mốc thời gian tích lũy nạp thẻ 1000NB nhận được 1 thẻ giảm giá

Mốc thời gian:

  • 9h ngày 7/4 – 0h ngày 8/4
  • 0h ngày 8/4 – 0h ngày 9/4

2. Nạp thẻ tặng Lễ bao Hoan Lạc

Thời gian:  9h ngày 9/4 – 0h ngày 11/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 17

Nội dung:Mỗi lần nạp 2000NB , tặng lễ bao Hoan Lạc 20 cái: Lễ bao gồm trang bị mới, hộ vệ mới, tọa kỹ mới.

3. Nạp thẻ tặng Tiên Thảo

Thời gian: 0h ngày 13/4 – 0h ngày 14/4

Đối tượng: Người chơi server 1- 17

Nội dung:  Mỗi lần nạp 1000 NB tặng 100 Tiên Thảo

4. Tiêu phí tặng tọa Kỵ mới

Thời gian:  9h ngày 7/4 – 9h ngày 14/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 17

Nội dung: Đệ nhất danh vọng đường liên server tặng  Tọa Kỵ Gấu trúc mới

5. Đệ nhất Danh vọng đường

Thời gian:  9h ngày 7/4 – 9h ngày 14/4

Đối tượng: Người chơi server 1 – 17

Nội dung: Đệ nhất Danh Vọng dường đơn server  tặng trang bị 135 bất kỳ( không bao gồm hạng liên, sức phẩm)

Thời gian eventSố lượng Tên vật phẩm
9h ngày 7/4 – 9h ngày 14/41Trang bị 135 bất kì 

Kính báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *