13/9: Trọng đi Mỹ, 3 KHÔNG còn 2 KHÔNG! Lo sợ của bác Hồ đã tới: đảng anh TC đánh đảng em VC tơi bờiGiờ NHA: Trong di chúc, HCM đau lòng vì thấy sự bất hòa giữa các đảng CS anh em, hy vọng đảng ta khôi phục lại sự đoàn kết. Nhưng nằm ở lăng Ba Dình,…

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://game3.vn/category/hanh-chinh-va-dich-vu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *