Разбор полета – падение самолета на скорости 200+ км/часВ этом видео он упал :

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://game3.vn/category/hanh-chinh-va-dich-vu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *